Opći uvjeti poslovanja

  OPĆI UVJETI 

  UVJETI KUPOVANJA 

  Opći uvjeti naše internetske trgovine sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot). Davanjem narudžbe kupac prihvaća opće uvjete.

  NARUČIVANJE

  Nakon pregleda naše ponude, odaberite opciju "dodaj u košaricu" pored željenih predmeta. Kada završite s kupnjom, odaberite opciju "košarica" ​​u košarici. Nakon toga otvorit će se sučelje koje će vas voditi korak po korak kroz cijeli postupak do završetka kupnje. Kupnju možete izvršiti samo nakon što pristanete na uvjete kupnje i potvrdite to. Upit možete poslati i na naš Facebook ili Instagram račun.

  Za robu koja vam ne odgovara možete nas u roku od 15 dana od primitka pošiljke obavijestiti da ćete je vratiti. Proizvodi se moraju vratiti u izvornom pakiranju i ne smiju biti oštećeni ili istrošeni te se mora priložiti račun. Trošak povrata pošiljke plaća kupac. Tvrtka Rector group d.o.o PE IPD modna trgovina tada vraća cjelokupnu kupovnu cijenu za predmet, ali također možete odlučiti i za promjenu predmeta. Nakon 15-dnevnog razdoblja od primitka, povrat robe više nije moguć. Narudžbe izvršene putem mrežne košarice smatraju se internetskom kupnjom. Narudžbe u našim fizičkim trgovinama ne podliježu istim uvjetima kao i internetske kupnje.

  CIJENE

  Sve objavljene cijene i cijene u posebnim ponudama vrijede u trenutku slanja narudžbe i vrijede samo za kupnje putem internetske trgovine www.ipdfashionstore.com. Sve cijene proizvoda na www.ipdfashionstore.com prikazane su u EUR i uključuju PDV, koji je jasno naveden na konačnoj fakturi. Cijene bez poreza na dodanu vrijednost vidljive su u košarici prije završetka narudžbe. Promotivni artikli imaju cijenu navedenu pored artikla, kao i trajanje promocije. Cijena promotivnih predmeta može se naplatiti prilikom izdavanja računa! Cijena 0 za artikl ne postoji sama po sebi (ako se pojavi narudžba za takav artikl, ne možemo je isporučiti). Besplatni artikl može biti pod određenim uvjetima (promotivni kod, iznos kupnje itd.). Cijene predmeta u našim fizičkim trgovinama NISU u potpunosti identične cijenama na mreži. Zadržavamo pravo na promjene i pogreške u cijenama, napisanom tekstu i tehničkim opisima bez prethodne najave.

  DOSTAVA

  Kupljena roba ostaje u vlasništvu prodavatelja sve dok kupac ne podmiri cjelokupnu kupoprodajnu cijenu. Roba se isporučuje samo uz plaćanje. Rok isporuke robe na zalihi je obično 1 do 2 radna dana. Ako robe nema na zalihi, obavijestit ćemo vas o roku isporuke ako budete dostupni na danim adresama. Ako se dogodi da određeni već kupljeni proizvod nije dostupan, vratit ćemo vam novac. Dostava naručene robe vrši se putem različitih dobavljača paketa koji robu dostavljaju kupcu u svim mjestima u Sloveniji. Nosača distribucije paketa odabire Rector group d.o.o. PE IPD modna trgovina.

  PREUZIMANJE ROBE I PLAČANJE 

  Robu možete odabrati osobno u našoj IPD modnoj trgovini cesta ljubljanske brigade 33, Ljubljana ili vam robu možemo dostaviti (brzom) poštom. Ako se odlučite za dostavu s GLS Slovenija, prilikom kupnje do 50,00 eura (s PDV-om) naplatit će vam se poštarina i pakiranje u iznosu od 3,50 €. Za kupnju iznad 50,00 € poštarinu pokriva tvrtka Rector group d.o.o PE IPD modna trgovina. Plaćanja su dostupna za plaćanje Nakon preuzimanja - u gotovini, nositelju paketa plaćate proviziju Kreditnim karticama (sustav podržava gotovo sve platne kartice izdane u Republici Sloveniji). Niste dužni platiti dodatne troškove slanja naručenih predmeta iz internetske trgovine www.ipdfashionstore.com. Kupac prima robu isporučenu na adresu u skladu s pravilima dostavnih tvrtki.


  SIGURNOST KUPOVANJA I REKLAMACIJE 

  Ako je oštećena roba već stigla ili je pogrešno poslana, možete je vratiti u roku od 15 dana od primitka. U ovom slučaju troškove povrata snosi Rector group d.o.o. PE IPD modna trgovina s povratnicom. Roba se mora vratiti neiskorištena i u originalnom pakiranju. Mogućnost povrata odnosi se samo na robu koja je neoštećena, ne smije imati tragove trošenja i ne smije se prati ili čistiti. Pošiljke bez priloženog računa ili s otkupninom ne prihvaćaju se. Za proizvode kupljene s popustima od -30% ili -50% moguće je zamijeniti samo za drugi proizvod naše tvrtke.

  PRIVATNOST 

  Podaci koje unesete u obrazac prilikom naručivanja robe bit će pažljivo zaštićeni u skladu s važećim propisima. Koristit će se samo u svrhu vaše kupnje (kontrola narudžbe, dostava robe) ili za prijenos naših reklamnih poruka poštom (katalog) ili e-poštom. Zaključeni ugovor bit će dostupan u elektroničkom obliku u tvrtki Rector group d.o.o. PE IPD modna trgovina, može mu se pristupiti elektroničkim putem. Sve kupnje također se arhiviraju u tiskanom obliku u tvrtki Rector group d.o.o. PE IPD modna trgovina.

  SPOROVI 

  Svi mogući sporovi koji proizlaze iz korištenja internetske trgovine www.ipdfashionstore.com između kupca i tvrtke Rector group d.o.o. PE IPD modna trgovina, stranke će se sporazumno riješiti. Ako to nije moguće, nadležan je Okružni sud u Ljubljani.

  POVLAČENJE UGOVORA

  Pravo na odustajanje od ugovora u skladu s čl. Članka Zakona o zaštiti potrošača i obavijesti ako nema to pravo (u slučajevima iz stavka 5. članka 43.)

  b) Ugovori na daljinu

  Članak 43

  (1) Za potrebe ovoga Zakona, ugovori sklopljeni za isporuku robe ili pružanje usluga, uključujući financijske usluge, sklopljeni između poduzeća i potrošača na temelju organiziranog programa pružanja dobara ili usluga na udaljite poduzeće koje koristi isključivo jedno ili više sredstava komunikacije na daljinu u svrhu njegovog zaključenja, sve do i uključujući vrijeme zaključenja ugovora. (2) Sredstva komunikacije na daljinu su ona sredstva komunikacije koja omogućuju sklapanje ugovora na takav način da nije potrebna istovremena fizička prisutnost ugovornih strana. (3) Sredstva za komunikaciju na daljinu su posebno: poštanske pošiljke i ostale tiskovine, katalozi, telefonski razgovori, tiskanje u tiskanom obliku s narudžbenicom, televizijska prodaja, faksimili, e-pošta i World Wide Web ili Internet.

  Članak 43a (1) Odredbe ovoga Zakona o ugovorima na daljinu ne primjenjuju se na: 1. ugovori o gradnji i prodaji nekretnina i ugovori o drugim pravima na nekretninama osim zakupa; 2. ugovori o zakupu nekretnina koji su regulirani odredbama članaka 59. do 60e ovoga Zakona; 3. ugovori o prodaji hrane, pića ili druge robe namijenjene svakodnevnoj potrošnji, a potrošači ih opskrbljuju od potrošača u kući, prebivalištu ili mjestu rada; 4. ugovori o smještaju, prijevozu, ugostiteljstvu, opskrbi hranom i pićima, sudjelovanju na priredbama i uslugama u slobodno vrijeme, kada se poduzetnik obvezuje ispuniti svoju obvezu u određeno vrijeme ili u određenom roku; 5. sklopljeni ugovori: - uz pomoć automata; - s telekomunikacijskim operaterima koji koriste javne govornice; - na javnoj dražbi. (2) U slučaju ugovora o financijskim uslugama koji sadrže početni ugovor o usluzi, nakon čega slijede uzastopne transakcije ili niz zasebnih transakcija iste vrste, odredbe ovoga Zakona primjenjuju se samo na početni ugovor. Ako ne postoji početni sporazum i sukcesivne ili odvojene transakcije iste su vrste koje se izvršavaju u određeno vrijeme između istih strana, odredbe članaka 43b i 43c primjenjuju se samo na prvu transakciju. Međutim, ako se transakcija iste vrste ne provodi dulje od jedne godine, sljedeća se transakcija smatra prvom u novom skupu transakcija.


  Članak 43b (1) U slučaju ugovora na daljinu, potrošač mora dobiti sljedeće podatke u vrijeme koje odgovara sredstvima komunikacije, a najkasnije prije nego što ga ugovor ili ponuda vežu: 1. naziv tvrtke i sjedište društva; 2. bitne karakteristike robe ili usluga, uključujući minimalno trajanje ugovora, ako je predmet ugovora trajna ili ponovljena izvedba; 3. cijena robe ili usluga, uključujući sve poreze i druge naknade; 4. mogući troškovi dostave; 5. detaljnije uređenje plaćanja i način i rok isporuke ili ispunjenja; 6. opis prava na odustajanje od ugovora u skladu s člankom 43.č ovoga Zakona; u slučajevima kada potrošač nema pravo odustati u skladu s člankom 43.č, mora biti izričito obaviješten; 7. troškovi povezani s uporabom sredstava komunikacije, ako se ti troškovi razlikuju od uobičajene osnovne tarife koju potrošač obično plaća; 8. razdoblje valjanosti ponude, posebno cijene. (2) U slučaju sklapanja ugovora u okviru usluga informacijskog društva, uz podatke iz prethodnog stavka i podatke iz trećeg stavka članka 2., sljedeći podaci moraju biti dostupni potrošač prije sklapanja ugovora: 1. precizna naznaka tehničkih koraka koji vode do sklapanja ugovora; 2. naznaka hoće li sklopljeni ugovor biti pohranjen kod tvrtke i na koji način će mu biti omogućen pristup; 3. naznaka tehnoloških sredstava koja omogućuju prepoznavanje i ispravljanje pogrešaka prije dodjele ugovora; 4. jezicima na kojima se ugovor može sklopiti. (3) U svakom slučaju, osim ako se ugovor zaključi isključivo razmjenom e-pošte ili usporedivih pojedinačnih poruka, tvrtka je dužna potvrditi narudžbu potrošaču odmah nakon primitka narudžbe, u elektroničkom obliku i pružiti ugovorne odredbe u oblik koji osigurava njihovo hranjenje i naknadnu upotrebu. (4) Podaci iz ovog članka, čija komercijalna svrha mora biti jasno navedena, moraju biti predstavljeni jasno i nedvosmisleno i na način primjeren sredstvima komunikacije na daljinu, uzimajući u obzir načelo marljivosti i poštenja te načelo zaštite osoba koje nisu zakonski sposobne prema zakonu država članica. 
  1. opis glavnih značajki financijske usluge; 2. glavna poslovna aktivnost tvrtke i sve adrese koje su važne u poslovnom odnosu između potrošača i davatelja; 3. identitet i adresa bilo kojeg predstavnika poduzeća u državi članici u kojoj potrošač ima prebivalište, a identitet, adresa i funkcija bilo koje treće strane koja je profesionalno uključena u transakciju nisu pružatelj; 4. ako je poduzeće upisano u sudski ili drugi javni registar, registar u koji je upisan, navodeći matični broj ili drugi ekvivalentni kod; 5. ako za djelatnost poduzeća treba posebna dozvola, podaci o mjerodavnom nadzornom tijelu; 6. ukupnu cijenu koju potrošač plaća za financijsku uslugu poduzetniku, uključujući sve naknade, naknade i izdatke i sve poreze koje poduzetnik plaća u pružanju usluge, ili, ako se ne može dati točna cijena, osnova za izračun omogućuje potrošaču provjeru cijene; 7. po potrebi upozorenje da je financijska usluga povezana s instrumentima koji su podložni određenom riziku zbog svojih specifičnih karakteristika ili postupaka izvršenja ili da je njihova cijena podložna kolebanjima na financijskim tržištima na koja davatelj nema utjecaja, kao što je primjereno kao i upozorenje; da prijašnji povrati nisu pokazatelj budućih povrata; 8. upozorenje u vezi s mogućnošću dodatnih poreza i / ili troškova koje pružatelj ne odbija niti naplaćuje; 9. informacije o mogućem iznosu koji potrošač mora platiti u slučaju odustajanja od ugovora na temelju petog stavka članka 43.d; 10. informacija o tome ima li potrošač pristup mehanizmu izvansudskog rješavanja sporova i opis mogućih uvjeta za pristup tom mehanizmu; 11. ugovorna odredba koja se odnosi na pravo primjenjivo na ugovor na daljinu.

  Članak 43.c (1) Tvrtka mora pružiti potrošaču podatke iz prethodnog članka ovoga Zakona na prikladnom trajnom mediju u razumnom roku, ali najkasnije u trenutku isporuke robe ili početka usluge, (2) U roku iz prethodnog stavka, društvo također mora osigurati: 1. pismena obavijest o pravu na odustajanje od ugovora iz članka 43.c ovoga Zakona i o načinu i uvjetima ostvarivanja tog prava ili pisana obavijest da potrošač nema to pravo u slučajevima iz petog stavka članka 43c; 2. adresa na koju potrošač može poslati svoje prigovore, komentare, zahtjeve i izjave; 3. informacije o servisnom odjelu i primjenjivim uvjetima jamstva; 4. uvjeti za raskid ugovora u slučaju ugovora sklopljenih na neodređeno vrijeme ili u slučaju ugovora sklopljenih na razdoblje dulje od jedne godine. (3) U slučaju ugovora o financijskim uslugama, potrošaču se moraju dostaviti podaci iz prethodnog članka i podaci o svim ugovornim uvjetima na prikladnom trajnom mediju već prije nego što je potrošač vezan ugovorom ili ponudom. Iznimno, tvrtka može ispuniti svoju obvezu iz ovog stavka odmah nakon zaključenja ugovora, ako je ugovor sklopljen na zahtjev potrošača korištenjem sredstava komunikacije na daljinu koja ne dopušta dostavljanje podataka i ugovornih uvjeta u tom obliku. (4) Potrošač može u bilo kojem trenutku tijekom ugovornog odnosa zatražiti podnošenje ugovornih uvjeta na papiru. Uz to, potrošač ima pravo promijeniti način komunikacije na daljinu, osim ako to nije u skladu s ugovorom ili vrstom financijske usluge. (5) Odredbe prvog i drugog stavka ne primjenjuju se na usluge koje se pružaju izravno putem sredstva za komunikaciju na daljinu, ako se radi o jednokratnoj usluzi koju naplaćuje operator komunikacijskog sredstva. I u ovom slučaju potrošač ima pravo dobiti točnu adresu na koju može poslati svoje prigovore. (6) Prikladan trajni medij je medij koji omogućava potrošaču pohranu podataka koji su mu upućeni na takav način da su dostupni za kasniju upotrebu u razdoblju koje odgovara svrsi podataka i koji omogućuje nepromijenjen prikaz podataka. pohranjeni podaci. Odgovarajući obrazac je prvenstveno pisana obavijest.

  Članak 43 (1) U slučaju ugovora na daljinu, potrošač ima pravo obavijestiti tvrtku u roku od petnaest dana da odustaje od ugovora, bez potrebe da navede razlog svoje odluke. U slučaju ugovora na daljinu i dugoročnih životnih osiguranja koji se odnose na osobno mirovinsko osiguranje, to razdoblje iznosi 30 dana. Poruka se smatra pravovremenom ako je pošiljka isporučena na vrijeme. (2) Ako je društvo u potpunosti ispunilo obvezu iz članka 43.c ovoga Zakona, rok za ostvarivanje prava iz prvog stavka ovog članka teče od dana kada je potrošač robu primio na datum na kojem je poduzetnik ispunio tu obvezu, ako je ta obveza ispunjena nakon zaključenja ugovora. (3) Ako tvrtka ispuni svoju obvezu iz članka 43.c nakon isporuke robe, petnaestodnevni rok za odustajanje od ugovora započinje sutradan nakon dana ispunjenja ove obveze, ako je tromjesečno razdoblje iz sljedećeg stavka još nije istekao. (4) Ako društvo nije u potpunosti ispunilo obvezu iz članka 43.c ovoga Zakona, rok za odustajanje od ugovora bit će tri mjeseca. To razdoblje počinje teći za isporuku robe od dana kada je potrošač primio robu i za pružanje usluga na dan zaključenja ugovora. Na kraju tog razdoblja istječe pravo potrošača da odustane od ugovora. (5) Ako se ugovorne strane nisu drukčije dogovorile, potrošač nema pravo odustati od ugovora iz prvog stavka ovog članka: 1. u slučaju ugovora kojima je predmet roba ili usluge čija vrijednost ovisi o fluktuacijama na financijskim tržištima na koja poduzetnik nema utjecaja i koje se mogu dogoditi u roku za povlačenje, kao što je npr. u slučaju ugovora o deviznim uslugama, instrumentima tržišta novca, prenosivim vrijednosnim papirima, udjelima u kolektivnim investicijskim ugovorima, ugovorima o financijskim terminskim ugovorima, uključujući instrumente s ekvivalentom gotovine, terminskim ugovorima s kamatnim stopama, kamatnim i deviznim zamjenama i zamjenama dionica ili dioničkim indeksom, i mogućnosti kupnje ili prodaje bilo kojeg od tih instrumenata, uključujući ekvivalentne instrumente s poravnanjem u gotovini;
  2. u slučaju ugovora kojima je predmet roba koja je proizvedena prema točnim uputama potrošača i koja je prilagođena njegovim osobnim potrebama i koja po svojoj prirodi nije prikladna za povratak, koja je kvarljiva ili je istekao; 3. u slučaju ugovora o isporuci audio ili video zapisa ili računalnih programa, ako je potrošač otvorio sigurnosnu plombu; 4. u slučaju ugovora o nabavi novina, časopisa i periodike; 5. u slučaju ugovora o kockanju i usluga lutrije; 6. u slučaju ugovora o osiguranju putovanja i prtljage ili sličnih ugovora o kratkoročnom osiguranju s rokom važenja kraćim od mjesec dana. (6) Jedini trošak koji snosi potrošač u vezi s odustajanjem od ugovora jest izravni trošak povrata robe, osim u slučaju iz petog stavka sljedećeg članka.

  Članak 43d (1) Ako je potrošač odustao od ugovora u slučaju iz prethodnog članka ovoga Zakona, tvrtka mu mora vratiti sve izvršene uplate. (2) Naknadu plaćanja društvo mora izvršiti što je prije moguće, ali najkasnije u roku od petnaest dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora. Ako tvrtka kasni s povratom, potrošaču mora platiti, uz zakonske zatezne kamate, i desetinu primljenih uplata za svakih ispunjenih 30 dana odgode otplate. (3) Ako je potrošač robu već primio i odustaje od ugovora, mora robu poslati neoštećenu i u nepromijenjenoj količini u roku od petnaest dana od obavijesti iz stavka 1. članka 43.č ovoga Zakona , osim ako je roba uništena, oštećena, izgubljena ili se njena količina smanji, a da potrošač nije kriv. (4) Povratak primljene robe poduzeću u roku za odustajanje od ugovora smatrat će se obaviješću o odustajanju od ugovora. (5) Ako je potrošač odustao od ugovora o financijskim uslugama, tvrtka može od njega zahtijevati plaćanje usluge koja je za njega stvarno izvršena. Ispunjenje ugovora može započeti samo uz pristanak potrošača. Naplata mora biti proporcionalna opsegu već pružene usluge u odnosu na cjelokupni ugovor i ne smije predstavljati ugovornu kaznu. Tvrtka može zahtijevati plaćanje od potrošača samo ako dokaže da je potrošač o tome uredno obaviješten u skladu s točkom 9. petog stavka članka 43.b ovoga Zakona.

  Članak 43.e (1) Tvrtka mora ispuniti svoje obveze iz ugovora u roku od trideset dana od sklapanja ugovora, osim ako se stranke nisu drukčije dogovorile. (2) Ako tvrtka nije u stanju ispuniti svoje obveze jer roba nije dostupna ili zato što ne postoje uvjeti za pružanje usluge, tvrtka mora odmah obavijestiti potrošača i vratiti sva izvršena plaćanja. Na povrat uplata primjenjuje se odredba članka 43.d, drugi stavak ovoga Zakona. Članak 43.f Ako se potrošačeva platna ili kreditna kartica zloupotrijebi u vezi s ugovorom na daljinu, potrošač ima pravo otkazati plaćanje kod registrirane tvrtke i odgovorne za transakciju ako transakcija još nije bila izvršena. U slučaju da je transakcija već izvršena, potrošač ima pravo zahtijevati povrat novca od tvrtke kojoj je iznos prebačen. Članak 43 Teret dokazivanja u vezi s poštivanjem tvrtke obveza informiranja potrošača i uz pristanak potrošača na sklapanje ugovora, ako je primjenjivo, kao i na izvršenje ugovora, leži na tvrtki.


  ISKAZNICA TVRTKE 

  Naziv tvrtke:                                                              RECTOR GROUP, distribucija, d.o.o.

  Ulična adresa:                                                           Cesta na brdo 55

  Poštanski broj i mjesto:                                            1000 Ljubljana

  Općina:                                                                      Ljubljana

  ID obveznika PDV-a:                                                  SI65114183

  Matični broj:                                                              6873677000

  IBAN:                                                                        SI56 0400 0027 6264 089, Nova KBM d.d.