Правно обавештење

Лична карта предузећа

Назив компаније: РЕЦТОР ГРОУП, дистрибуција, д.о.о.

Улична адреса: Цеста на брдо 55

Поштански број и место: 1000 Љубљана

Општина Љубљана

ИД обвезника ПДВ-а: СИ65114183

Регистарски број: 6873677000

ИБАН: СИ56 0400 0027 6264 089, Нова КБМ д.д.